pastatas.jpg
 
Kredito unijos Vizija:
„Mūsų kredito unija  yra pagrindinė bendruomenės kredito įstaiga, gerbianti kooperatinius principus ir tradicijas, teikianti šiuolaikiškas finansines paslaugas asmeniškai kiekvienam nariui.“
Kredito unijos Misija:
1. Užtikrinti narių ir bendruomenės gerovę teikiant jų poreikius atitinkančias finansines paslaugas;
2. Skleisti kooperatines įdėjas ir vienyti visuomenę bendrų tikslų įgyvendinimui;
3. Skatinti narių įniciatyvumą ir atsakomybę;
4. Numatyti narių poreikius ir siūlyti geriausius sprendimus;
5. Nuolat mokytis ir pritaikyti naujas žinias siekiant kredito unijos veiklos kokybės.
Kas yra kredito unija?
Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.

Panevėžio Kredito Unija,
-savanoriškai, kooperatiniais pagrindais suorganizuotas savitarpio pagalbos „bankelis“, griežtai prižiūrimas Lietuvos Banko, veikiantis Panevėžio rajone ir mieste, padedantis mažesnes pajamas turintiems žmonėms, aštrios konkurencijos sąlygomis atpiginti finansines paslaugas, didinantis galimybes gerinti savo buitį, pradėti ir plėtoti savo verslą.
-nariai terminuotais indėliais apsaugo savo pinigus nuo infliacijos, paprasčiau ir pigiau skolinasi, gauna nemokamas paslaugas ir konsultacijas.
-ekonomikos stebuklas,- maži pinigai sudėti į vieną vietą tampa dideliais ir duoda pelną, kuris lieka savame kaime, miestelyje, mieste ir naudojamas narių nuožiūra jų pačių naudai.
-bendruomenės centras, kurioje kiekvienas narys yra svarbus, nepaliekamas vienas likimo valiai, tarpusavyje visi lygūs. Tačiau kiekvienas narys turi ir pareigą unijai,- vykdyti sutartis, laikytis unijos įstatų. 
     Copyright @ 1997-2017 PKU - http://www.pku.lt                                                                      Lankytojai/Atvertimai:   1014795/1500413