pastatas.jpg
 
Indėlių ir investicijų draudimas
Daugiau informacijos čia:
Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą EURAIS

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt
Palūkanų normos nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

Eurais %

4 mėn.

-

5 mėn.

-

6 mėn.

0,1

7 mėn.

0,1

8 mėn.

0,2

9 mėn.

0,2

10 mėn.

0,3

11 mėn.

0,3

12 mėn.

0,4

24 mėn.

0,5

36 mėn.

0,6


TOKIAS PALŪKANAS MOKAME TIK KREDITO UNIJOS NARIAMS !
Jei palūkanas narys pageidauja atsiimti kas mėnesį, palūkanų norma mažinama 0,2 proc. nuo standartinės palūkanų normos.

TAUPOMIEJI / KAUPIAMIEJI INDĖLIAI:
Tikslinio taupymo indėlis Eurais - 0,25 proc.
Kaupiamasis indėlis Eurais - 0,3 proc.
Vaiko kaupiamasis indėlis Eurais - 0,6 proc.

KAUPIAMIESIEMS indėliams sutartis sudaroma ne mažiau  12 mėnesių.  Palūkanų norma kintama.
Visiems KAUPIAMIESIEMS indėliams, visą sutarties laikotarpį, per mėnesį priskaičiuotų palūkanų suma pridedama prie pagrindinės sumos ir sekantį mėnesį palūkanos skaičiuojamos nuo automatiškai padidėjusios sumos.

Panevėžio kredito unijos valdyba
Terminuotų indėlių rūšys
  Unija nariams siūlo paprastus taupymo produktus:
1.  Terminuotas indėlis -
palūkanos išmokamos pasibaigus terminui kartu su indėlio suma.
2.  Terminuotas indėlis - palūkanos išmokamos kas mėnesį.
3.  Tikslinio taupymo indėlis - sutarties galiojimo metu indėlį galima bet kada papildyti ir labai prireikus dalį nusiimti. Tai populiariausias taupymo būdas mažiausiai varžantis indėlio savininką, apsidraudžiama nuo netikėtumų tvarkant asmeninius pinigų srautus.
4.  Vaiko kaupiamasis indėlis - kas mėnesį papildant ir mažomis sumomis, galima sutaupyti vaiko mokslams, konkrečiam daiktui įsigyti ir kt. Sutarties galiojimo metu priskaičiuotos palūkanos už mėnesį pridedamos prie indėlio sumos. Sekantį mėnesį palūkanos skaičiuojamos nuo indėlio ir palūkanų, priskaičiuotų už praėjusį mėnesį, sumos.
5. Kaupiamasis indėlis - sąlygos tos pačios kaip ir Vaiko kaupiamajam indėliui. Kaupti galima iki išėjimo į pensiją ar kito pasirinkto termino.
     Copyright @ 1997-2017 PKU - http://www.pku.lt                                                                      Lankytojai/Atvertimai:   1014804/1500422